Vi tar vannprøver på ulike badesteder 1 gang i uka i perioden juni – august. Resultatene med kommentar oppdateres hver fredag.

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Resultater fra siste måling

Prøver fra skogstjern:

 • Landfalltjern
 • Stordammen
 • Vannverksdammen
 • Blektjern
 • Klopptjern

Prøver fra elva:

 • Ottilie Bies vei
 • Åssiden elvepark strand
 • Åssiden elvepark plaskedam
 • Gropa
 • Bragernes strand
 • Strømsø strand
 • Holmennokken.

Prøver fra fjorden:

 • Sota
 • Bragernes fjordpark

Se kart over badesteder der det tas badevannsprøver