Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august. Resultatene med kommentar oppdateres hver fredag.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.  

Ved vanntemperaturer over 20C i saltvann og brakkvann over flere dager vil det kunne forekomme Vibriobakterier. Bakteriene kan føre til sykdom.  Badende med hudsår bør dekke disse til med heldekkende vanntett plaster. Her kan du lese mer om badevann og risiko for smittsom sykdom.
https://www.fhi.no/ml/badevann/badevann-og-risiko-for-smittsom-sykdom/ 

Resultatene oppdateres ukentlig fra og med uke 25.

Prøvedato(uke): 
Kommentarer: Oppdateres fra og med uke 25

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur

Elva

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Ottilie Bies vei    
Åssiden elvepark strand    
Åssiden elvepark plaskedam    
Gropa    
Bragernes strand ved volleyballnett    
Strømsø strand    
Holmennokken    

Fjorden

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Sota    
Bragernes fjordpark    

Skogstjern

Vi tar bare tre prøver i sesongen fra tjerna. Dette fordi vannkvalitet er så godt i tjerna.

BADESTEDVANNKVALITET. ANTALL BAKTERIER PER 100 ML. VANNTEMPERATUR
Landfalltjern    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Blektjern    
Klopptjern    

Forklaring fargekoder:

God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100 - 1000 Over 1000  

Inndelingen følger vannkvalitetsnormen for friluftsbad(FHI).

Se kart over badesteder der det tas badevannsprøver