Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august. Resultatene med kommentar oppdateres hver fredag.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør. Det blir ikke tatt vannprøver fra Klopptjern i sommer grunnet anleggsarbeid.

Resultetene oppdateres ukentlig fra og med uke 24.

Prøvedato(uke): 20.06.2018(Uke 25)
Kommentarer: Tjernene i marka viser også denne gang at de har stabilt god vannkvalitet og innbyr til bading/rekreasjon hele sommeren. Badevannskvaliteten i elva viser bedring fra forrige uke, men på prøvetakingsdagen (onsdag 20. juni) var det fortsatt steder der bading frarådes, spesielt plaskedammen på Åssiden elvepark.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur

Elva

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Ottilie Bies vei 1100 15
Åssiden elvepark strand 850 15,5
Åssiden elvepark plaskedam 1500  15
Gropa 830  15
Bragernes strand ved volleyballnett 960  15,5
Strømsø strand  1100  15
Holmennokken  1000  15,5

Fjorden

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Sota  390  16
Bragernes fjordpark    

Skogstjern

Vi tar bare tre prøver i sesongen fra tjerna. Dette fordi vannkvalitet er så godt i tjerna.

BADESTEDVANNKVALITET. ANTALL BAKTERIER PER 100 ML. VANNTEMPERATUR
Landfalltjern  16  16,5
Stordammen  25  18
Vannverksdammen  6  18,5
Blektjern    

Forklaring fargekoder:

God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100 - 1000 Over 1000  

Inndelingen følger vannkvalitetsnormen for friluftsbad(FHI).

Se kart over badesteder der det tas badevannsprøver