Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august. Resultatene med kommentar oppdateres hver fredag.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør. 

Resultatene oppdateres ukentlig fra og med uke 24.

Prøvedato(uke): 29.08.2018 (uke 35)
Kommentarer: Det var dårlig vannkvalitet på alle badeplasser denne gangen. Det er sannsynlig at nedbør oppstrøms Drammen er årsaken til resultatet, og at store deler av elva på oversiden av Drammen også har dårlig vannkvalitet. Det har ikke vært utslipp fra overløpene i Drammen. Dette er siste måling av badevannskvaliteten i denne sesongen.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur

Elva

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Ottilie Bies vei 1500  16,4
Åssiden elvepark strand 1500  16,4
Åssiden elvepark plaskedam 1500  16,2
Gropa 1500  16,5
Bragernes strand ved volleyballnett 1500  15,7
Strømsø strand  1500  16,6
Holmennokken  1500  16,6

Fjorden

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Sota  1400  16,6
Bragernes fjordpark    

Skogstjern

Vi tar bare tre prøver i sesongen fra tjerna. Dette fordi vannkvalitet er så godt i tjerna.

BADESTEDVANNKVALITET. ANTALL BAKTERIER PER 100 ML. VANNTEMPERATUR
Landfalltjern    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Blektjern    
Klopptjern    

Forklaring fargekoder:

God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100 - 1000 Over 1000  

Inndelingen følger vannkvalitetsnormen for friluftsbad(FHI).

Se kart over badesteder der det tas badevannsprøver