Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august. Resultatene med kommentar oppdateres hver fredag.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Resultetene oppdateres ukentlig fra og med uke 24.

Prøvedato(uke): 30.08.2017(Uke 35)
Kommentarer: Dette er siste uke med resultater for denne sesongen. Stort sett bra vannkvalitet med resultater i kategori God og i nedre del av Mindre god.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur

Elva

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Ottilie Bies vei 130 17
Åssiden elvepark strand 100 16,5
Åssiden elvepark plaskedam 480  17
Gropa 190  17
Bragernes strand 130  17
Strømsø strand  760  16,3
Holmennokken  81  16,5

Fjorden

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Sota  85  16,5
Bragernes fjordpark    

Skogstjern

Vi tar bare tre prøver i sesongen fra tjerna. Dette fordi vannkvalitet er så godt i tjerna.

BADESTEDVANNKVALITET. ANTALL BAKTERIER PER 100 ML. VANNTEMPERATUR
Landfalltjern    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Blektjern    
Klopptjern    

Forklaring fargekoder:

God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100 - 1000 Over 1000  

Inndelingen følger vannkvalitetsnormen for friluftsbad(FHI).

Se kart over badesteder der det tas badevannsprøver