Vi tar vannprøver på ulike badesteder 1 gang i uka i perioden juni – august. Resultatene med kommentar oppdateres hver fredag. Første måling av badevannet for 2017 publiseres i uke 24.

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Målinger 2017 - oppdateres ukentlig fra og med uke 24

Prøvedato(uke)      : 21.06.2017(Uke 25)
Kommentarer          : Det var ganske bra badevannskvalitet også denne uken. Vannivået i elva er nå tilbake til det normale. Fortsatt noe kaldt i vannet.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur

Prøver fra skogstjern:

Badested

Vannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vann

Temperatur

Landfalltjern  10  16,5
Stordammen  12  16,5
Vannverksdammen  0  15,5
Blektjern    
Klopptjern    

Prøver fra elva:

Badested

Vannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vann

Temperatur

Ottilie Bies vei 270  12,5
Åssiden elvepark strand 380  13
Åssiden elvepark plaskedam 300  13
Gropa 120  12,5
Bragernes strand 200  13
Strømsø strand  110  13
Holmennokken  170  13

Prøver fra fjorden:

Badested

Vannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vann

Temperatur

Sota  54  14
Bragernes fjordpark    

Forklaring fargekoder:

God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100 - 1000 Over 1000  

Inndelingen følger vannkvalitetsnormen for friluftsbad(FHI).

Se kart over badesteder der det tas badevannsprøver