Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august. Resultatene med kommentar oppdateres hver fredag.

Temperaturer

Er du bare interessert i temperaturer, se vår oversikt over temperaturer ved utvalgte badeplasser i Drammen.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Resultetene oppdateres ukentlig fra og med uke 24.

Prøvedato(uke): 16.08.2017(Uke 33)
Kommentarer: Godt badevann i tjernene og akseptabel i elva og fjorden.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur

Elva

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Ottilie Bies vei 200 17,2
Åssiden elvepark strand 280 16,7
Åssiden elvepark plaskedam 420  17,5
Gropa 420  17,3
Bragernes strand 600  17,5
Strømsø strand  650  17,7
Holmennokken  190  17,2

Fjorden

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Sota  470  17,9
Bragernes fjordpark    

Skogstjern

Vi tar bare tre prøver i sesongen fra tjerna. Dette fordi vannkvalitet er så godt i tjerna.

BADESTEDVANNKVALITET. ANTALL BAKTERIER PER 100 ML. VANNTEMPERATUR
Landfalltjern  23  
Stordammen  27  18,4
Vannverksdammen  18  17,2
Blektjern    
Klopptjern    

Forklaring fargekoder:

God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100 - 1000 Over 1000  

Inndelingen følger vannkvalitetsnormen for friluftsbad(FHI).

Se kart over badesteder der det tas badevannsprøver