Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august. Resultatene med kommentar oppdateres hver fredag.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.  

Ved vanntemperaturer over 20C i saltvann og brakkvann over flere dager vil det kunne forekomme Vibriobakterier. Bakteriene kan føre til sykdom.  Badende med hudsår bør dekke disse til med heldekkende vanntett plaster. Her kan du lese mer om badevann og risiko for smittsom sykdom.
https://www.fhi.no/ml/badevann/badevann-og-risiko-for-smittsom-sykdom/ 

Resultatene oppdateres ukentlig fra og med uke 25.

Prøvedato(uke): 28.8.2019 (uke 35)
Kommentarer: Dette er siste uke med prøver av vannkvaliteten denne sommeren. Høyt antall bakterier i plaskedammen på Åssiden kan skyldes mange fugler. Det høye antallet bakterier på Sota kan skyldes lav vannstand kombinert med avrenning som følge av nedbør. Se for ørig badetemperaturer for løpende temperaturmålinger.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur

Elva

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Ottilie Bies vei 630 18,4
Åssiden elvepark strand 610 17,8
Åssiden elvepark plaskedam 1500 17,8
Gropa 690 17,4
Bragernes strand ved volleyballnett 840 18,4
Strømsø strand  860  18,1
Holmennokken  1000  18,2

Fjorden

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Sota  1500  18,3
Bragernes fjordpark    

Skogstjern

Vi tar bare tre prøver i sesongen fra tjerna. Dette fordi vannkvaliteten er stabilt god i tjerna.

BADESTEDVANNKVALITET. ANTALL BAKTERIER PER 100 ML. VANNTEMPERATUR
Landfalltjern    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Blektjern    
Klopptjern    

Forklaring fargekoder:

God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100 - 1000 Over 1000  

Inndelingen følger vannkvalitetsnormen for friluftsbad(FHI).

Se kart over badesteder der det tas badevannsprøver