Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august. Resultatene med kommentar oppdateres hver fredag.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør. 

Resultetene oppdateres ukentlig fra og med uke 24.

Prøvedato(uke): 08.08.2018 (uke 32)
Kommentarer: Akseptabel vannkvalitet i elva og fortsatt veldig bra vannkvalitet i skogsvannene.

Tabellen viser vannkvalitet (farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur

Elva

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Ottilie Bies vei 640 21,4
Åssiden elvepark strand 350 21,5
Åssiden elvepark plaskedam 300  21
Gropa 710  20,6
Bragernes strand ved volleyballnett 740  20,6
Strømsø strand    
Holmennokken    

Fjorden

BadestedVannkvalitet. Antall bakterier per 100 ml. vannTemperatur
Sota    
Bragernes fjordpark  840  20,5

Skogstjern

Vi tar bare tre prøver i sesongen fra tjerna. Dette fordi vannkvalitet er så godt i tjerna.

BADESTEDVANNKVALITET. ANTALL BAKTERIER PER 100 ML. VANNTEMPERATUR
Landfalltjern    
Stordammen    
Vannverksdammen    
Blektjern  6  20,5
Klopptjern  3  20,3

Forklaring fargekoder:

God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100 - 1000 Over 1000  

Inndelingen følger vannkvalitetsnormen for friluftsbad(FHI).

Se kart over badesteder der det tas badevannsprøver