Ukentlig oversikt over badevannskvalitet og vanntemperatur 2017

Badevannet 2017

Tabellen viser vannkvalitet(farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur(oC )

Badested/uke 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ottlie Bies vei

69
11,5 oC

 270
12,5oC
42
14oC

76
18 C

76
18oC

51
18,8
280
19,9
290
18,4oC
250
17oC
200
17,2oC 
17
16,3oC
130
17oC
Åssiden elvepark, strand 110
12,2oC
 380
13oC
82
14oC
1100
18 C

340
18,5oC

160
18,6
190
19,1
260
18,6oC
 170
17oC
280
16,7oC
45
16,7oC
100
16,5oC
Åssiden elvepark, plaskedam 89
12,7oC
 300
13oC
130
14,5oC
 160
19 C
1500
18oC
510
17,6
 160
19,3
1000
18,4oC
330
17,5oC
420
17,5oC
130
16,5oC
480
17oC
Gropa 64
11,5oC
 120
12,5oC
45
15oC
 80
19 C
200
18,5oC
 53
18,2
 140
19,1
270
19oC
850
17oC
420
17,3oC
37
16,3oC
190
17oC
Bragernes strand ved volleyballnett 62
12,3oC
 200
13oC
44
13oC
 200
18 C
190
18,5oC
290
17,5 
 210
18,9
190
18,5oC
1300
17,5oC
600
17,5oC
55
16,5oC
130
17oC
Holmennokken    170
13oC
   200
20 C
  290
18,1
  280
18,8oC
  190
17,2oC
  81
16,5oC
Bragernes fjordpark 90
12,3oC
  48
17,5oC
   78
18,5oC
  210
18,9
  840
17,5oC
  69
17oC
 
Strømsø strand    110
13oC
   >1500
18 C
   68
18,1
  170
18,5oC
  650
17,7oC
  760
16,3oC
Sota    54
14oC
   66
18 C
   74
17,6
  73
18,3oC
  470
17,9oC
  85
16,5oC
Stordammen    12
16,5oC
       31
19,1
      27
18,4oC
   
Vannverksdammen    0
15,5oC
       47
18,7
      18
17,2oC
   
Landfalltjern    10
16,5oC
       8
18,2
      23

   
Klopptjern                        
Blektjern 10
16,3oC
       12
18,5oC
    34
18oC
       
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000