Ukentlig oversikt over vannkvalitet og temperatur 2018

Badevannet 2018

Tabellen viser vannkvalitet(farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur(oC )

Badested/
uke
27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ottlie Bies vei

510
20oC

45
21,5oC

82
22,5oC

78
23,2oC

270
23,2oC

640
21,4oC

1000

530
17,5oC

1500
16,4oC

Åssiden elvepark,
strand
83
20,5oC
75
22oC
70
22,5oC
39
23,2oC
380
22,9oC
350
21,5oC
900 360
16,8oC
1500
16,4oC
Åssiden elvepark,
plaskedam
520
21oC
130
22oC
270
22,5oC
130
23,1oC
1200
22,5oC
300
21oC
500 570
16,8oC
1500
16,2oC
Gropa 94
21oC
100
22oC
140
22oC
170
22,6oC
350
23,2oC
710
20,6oC
420

140
16,7oC

1500
16,5oC

Bragernes strand
ved volleyballnett
190
21oC
89
22oC
99
21oC
310
22,4oC
520
23oC
740
20,6oC
800 110
17,1oC
1500
15,7oC
Holmennokken 41
21oC
  160
22oC
  380
23oC
  1100   1500
16,6oC
Bragernes
fjordpark
  80
22oC
  190
22,5oC
23,3oC 840
20,5oC
  120
16,5oC
 
Strømsø strand 84
21oC
      700   120   1500
16,6oC
Sota 49
21,5oC
  200
22,5oC
  460
23oC
  400   1400
16,6oC
Stordammen     7
23oC
      2    
Vannverksdammen     8
23oC
      1    
Landfalltjern     13
23,5oC
      3    
Blektjern   12
23oC
      6
20,5oC
     
Klopptjern     2
22oC
    3
20,3oC
     
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000