Ukentlig oversikt over vannkvalitet og temperatur 2018

Badevannet 2018

Tabellen viser vannkvalitet(farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur(oC )

Badested/uke 24 25  26 27 28 29
Ottlie Bies vei

1500
19 oC

1100
15oC

460
17oC

510
20oC

45
21,5oC

82
22,5oC

Åssiden elvepark, strand 1500
18,5oC
850
15,5oC
390
17,5oC
83
20,5oC
75
22oC
70
22,5oC
Åssiden elvepark, plaskedam 1500
19,5oC
1500
15oC
360
18,5oC
520
21oC
130
22oC
270
22,5oC
Gropa 1500
19oC
830
15oC
320
17,5oC
94
21oC
100
22oC
140
22oC
Bragernes strand ved volleyballnett 1500
18,5oC
960
15,5oC
800
17oC
190
21oC
89
22oC
99
21oC
Holmennokken   1000
15,5oC
  41
21oC
  160
22oC
Bragernes fjordpark 1500
19oC
  390
18oC
  80
22oC
 
Strømsø strand   1100
15oC
  84
21oC
   
Sota   390
16oC
  49
21,5oC
  200
22,5oC
Stordammen   25
18oC
      7
23oC
Vannverksdammen   6
18,5oC
      8
23oC
Landfalltjern   16
16,5oC
      13
23,5oC
Blektjern 13
21oC
      12
23oC
 
Klopptjern           2
22oC
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000