Ukentlig oversikt over vannkvalitet og temperatur 2019.

Badevannet 2019

Tabellen viser vannkvalitet(farge) og antall bakterier per 0,1 liter vann samt temperatur(oC )

  Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 Uke 34 Uke 35
Ottilie Bies vei  190
17,2oC
 130
 20,7oC
650
20oC
55
21,9oC
120
20,4oC
100
19oC
56
17,8oC
630
18,4oC
Åssiden elvepark,
strand
 70
17,9oC
 300
 20,3oC
250
20oC
420
21.5oC
106
20,1oC
210
19oC
57
17,1oC
610
17,8oC
Åssiden elvepark,
plaskedam
 200
16,7oC
 200
 19,4oC
710
20oC
160
20,8oC
390
20,1oC
920
19oC
93
17,7oC
1500
17,8oC
Gropa  94
17,5oC
 1500
  21oC
320
19,5oC
170
21,6oC
230
20,3oC
70
19oC
58
17,4oC
690
17,4oC
Bragernes strand
ved volleyballnett
 96
16,8oC
 60
20,7oC
330
19oC
250
21,4oC
250
20,3oC
160
19oC
69
17,1oC
840
18,4oC
Holmennokken    350
 20,5oC
  360
21,6oC
  270
19oC
  1000
18,2oC
Bragernes
fjordpark
 66
17,6oC
  750
21oC
  300
20,2oC
  87
17,7oC
 
Strømsø strand    70
 21,1oC
  240
20,9oC
  140
19oC
  860
18,1oC
Sota    120
  20,5oC
  67
20,8oC
  200
19oC
  1500
18,3oC
Stordammen    41
 20,9oC
      33
19oC
   
Vannverksdammen    3
 20,3oC
      14
19oC
   
Landfalltjern    11
21,6oC
      24
19oC
   
Blektjern  35
19oC
      27
20,7oC
     
Klopptjern  2
17,4oC
      9
20,0oC
     
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000