Du har ikke lov til å brenne hageavfall eller avfall i små forbrenningsovner i Drammen kommune.

Følgende brenning er tillatt:

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
  • Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
  • Brenning av avispapir og liknende i vedovn.
  • St. Hansbål(kun rent trevirke, ta kontakt med brannvesenet tlf. 04110)

Dispensasjon.

Dersom du likevel ønsker å brenne bråte, hageavfall, halmbrenning eller bruke forbrenningsovn, må du søke kommunen om dette. Send søknad til Miljørettet helsevern

Kommunen har en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Hensikten med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Åpen brenning og brenning i småovner gir lokalt store utslipp av forurensende stoffer. Disse stoffene kan gi helseplager spesielt hos deg med astma og luftveissykdommer.
Vi oppfordrer alle til å levere avfall på nærmeste avfallsanlegg/gjenbruksstasjon slik at avfallet kan behandles på riktig måte.

Kontaktinformasjon miljørettet helsevern

Besøksadresse:
Landfalløya 78
3023 Drammen

Tlf. 32 04 68 83
Faks 32 83 88 10
E-post.