Vi gir deg varsel over luftkvaliteten i vinterhalvåret.

I vinterhalvåret(november til og med april) lager vi varsel for luftkvaliteten i Drammen. I varselet gir vi deg helseråd knyttet til forurensningsverdiene.

Ønsker du å vite mer om helseeffekter knyttet til luftkvalitet så finner du det på luftkvalitet.info.

Du kan følge med på luftkvaliteten i Drammen ved å gå inn på Luftkvalitet.info
Måleverdiene oppdateres en gang i timen.

Her finner du finner månedsrapporter, årsrapporter og tiltaksutredninger.

Vi er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens Kap.7 Lokal luftkvalitet.  Forskriften legger ansvar for måling, tiltak og overholdelse av grenseverdiene på kommunene.

Kontaktinformasjon miljørettet helsevern

Besøksadresse:
Landfalløya 78
3023 Drammen

Tlf. 32 04 68 83
Faks 32 83 88 10
E-post.