Vi gir deg varsel over luftkvaliteten i vinterhalvåret.

I vinterhalvåret(november til og med april) lager vi varsel for luftkvaliteten i Drammen. I varselet gir vi deg helseråd knyttet til forurensningsverdiene.

Ønsker du å vite mer om helseeffekter knyttet til luftkvalitet så finner du det på luftkvalitet.info.

Du kan følge med på luftkvaliteten i Drammen ved å gå inn på Luftkvalitet.info
Måleverdiene oppdateres en gang i timen.

Her finner du finner månedsrapporter, årsrapporter og tiltaksutredninger.

Vi er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens Kap.7 Lokal luftkvalitet.  Forskriften legger ansvar for måling, tiltak og overholdelse av grenseverdiene på kommunene.