Varsling av luftkvalitet

Luftkvalitet i Norge finner du varsling av lokal luftkvalitet for hele Norge akkurat nå, resten av dagen og i morgen. I tillegg finner du informasjon om luftkvalitet for der du bor. https://luftkvalitet.miljostatus.no

 

Her finner finner du  månedsrapporter, årsrapporter og tiltaksutredninger.

Vi er lokal forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens Kap.7 Lokal luftkvalitet.  Forskriften legger ansvar for måling, tiltak og overholdelse av grenseverdiene på kommunene.

Kontaktinformasjon miljørettet helsevern

Besøksadresse:
Landfalløya 78
3023 Drammen

Tlf. 32 04 68 83
Faks 32 83 88 10
E-post.