Virksomheter som har aktivitet som kan innvirke på helsen har meldeplikt til kommunen

Disse har meldeplikt:

  • asylmottak
  • hospitser
  • campingplasser og lignende
  • undervisningslokaler og andre forsamlingslokaler(skoler skal godkjennes)
  • virksomheter som slipper ut avløpsvann
  • virksomheter som har kjøletårn og lignende innretninger
  • badeanlegg, inkludert boblebad, som er tilgjengelig for allmennheten
  • frisør- og hudpleievirksomheter(tatovering skal godkjennes)

Meldeplikten er hjemlet i lov om folkehelsearbeid § 10.

Kontaktinformasjon miljørettet helsevern

Besøksadresse:
Landfalløya 78
3023 Drammen

Tlf. 32 04 68 83
Faks 32 83 88 10
E-post.