Vi svarer på spørsmål om radon i Drammen kommune

Ønsker du å måle radon må du kontakte private firma. Vi kan hjelper deg med vurdering av resultatet etter måling.

Kontakt: e-post:

Du finner detaljer om hva radon er, kilder og tiltak med videre  på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

En oversikt over radon i Drammen finner du som et radonkart vist i pdf format.

Grenseverdi og tiltak: Skoler, barnehager og utleieboliger skal etter 1.januar 2014 ha årsgjennomsnitt under 200 Bq/m3(becquerel per kubikkmeter luft). Dersom verdiene overstiger 100 Bq/m3 må det iverksettes tiltak.

Skoler og barnehager skal ha oversikt over radonnivået og legge dette frem ved tilsyn.

Utleieboliger: Utleier er ansvarlig for at radonnivået er forsvarlig i boligen. Utleier skal ha dokumentasjonen tilgjengelig for leietaker og ved tilsyn.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at alle måler radon. Radonnivået bør helst være under 100 Bq/m3, og ikke over 200 Bq/m3.

Kontaktinformasjon miljørettet helsevern

Besøksadresse:
Landfalløya 78
3023 Drammen

Tlf. 32 04 68 83
Faks 32 83 88 10
E-post.