Vi svarer på spørsmål om radon i Drammen kommune

Du kan kjøpe sporfilm for måling av radon, og vi hjelper deg med vurdering av resultatet etter måling.

Kontaktperson: Åge Fredheim Telefon: 32 04 68 81, e-post:

Detaljer om hva radon er, kilder og tiltak med videre finner du på nettsidene til Statens strålevern.

En oversikt over radon i Drammen finner du som et radonkart vist i pdf format.

Grenseverdi og tiltak: Skoler, barnehager og utleieboliger skal etter 1.januar 2014 ha årsgjennomsnitt under 200 Bq/m3(becquerel per kubikkmeter luft). Dersom verdiene overstiger 100 Bq/m3 må det iverksettes tiltak.

Skoler og barnehager skal ha oversikt over radonnivået og legge dette frem ved tilsyn.

Utleieboliger: Utleier er ansvarlig for at radonnivået er forsvarlig i boligen. Utleier skal ha dokumentasjonen tilgjengelig for leietaker og ved tilsyn.

Statens strålevern anbefaler at alle måler radon. Radonnivået bør helst være under 100 Bq/m3, og ikke over 200 Bq/m3.