Psykisk helsearbeid for voksne

Tjenestene er til deg over 18 år. Vi bidrar til at du som har psykiske helseproblemer styrer hverdagen selv i trivsel med omgivelsene. Vi støtter deg på områder hvor du opplever at du ikke strekker til.

Vårt samarbeid med deg tar utgangspunkt i dine helsemål.

Kontakt

  • Besøksadresse: Nedre Storgt. 24, 3015 Drammen
  • Telefon: 32 04 46 70

---------------------------------------------------------

Brukerrådet

Referater

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 53, Papirbredden 3, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 45
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

Søk om helse- og omsorgstjenester