Individuelle samtaler og oppfølging

Vi kan tilby samtaler med en fast kontaktperson om dine helsemål og hva som skal til på veien mot målet. Vi vurderer sammen med deg hvor ofte vi skal snakke sammen.

Kontaktpersonen kan bistå deg med å planlegge og trene på å mestre hverdagen.

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 55, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 71
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

For å sikre at du får snakke med saksbehandler bør du avtale tid på forhånd.

Søk om helse- og omsorgstjenester