Undervisning kurs og aktivitet

Er lagt opp med lukkede grupper hvor deltakerne jobber sammen i et avtalt tidsrom. Deltakerne lærer om sine egne helseutfordringer og hvordan disse kan mestres. I programmene ligger det praktisk øving og mellom samlingene har deltakerne hjemmeoppgaver.

  • IMR (individual management and Recovery). Går over 40 uker. Målgruppen er personer som lever med psykoser. Opptak til nytt kurs starer på nyåret 2017
  • Kurs i Mestring av Depresjon (KiD) har fortløpende opptak

Kurs

Psykiske helsetjenester kan opprette kurs/aktivitet ut fra deltakernes behov. Noen kurs er kortvarige og andre går over lengre tid. Noen kurs er lukket andre tar opp nye deltakere underveis.

Ta kontakt for mer informasjon

Aktivitet

Det er aktivitetsgrupper ved Energihuset i Nedre Storgate 24 og ved dagsenteret i Erik Olsensgate 3. Noen grupper er kortvarige og andre går over lengre tid. I noen av gruppene betales en avgift per møte for materiell eller adgang til for eksempel Drammensbadet.

Noen av dagsentrenes aktiviteter:

  • Turgrupper
  • Svømmegruppe
  • Kreativgrupper
  • Maleklubb
  • Golf
  • Fotball

Mange lag og foreninger tilbyr aktiviteter. Tjenesten bistår med å etablere kontakt.

Kontakt

  • Besøksadresse: Nedre Storgt. 24, 3015 Drammen
  • Telefon: 32 04 46 70

---------------------------------------------------------

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 53, Papirbredden 3, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 45
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

Søk om helse- og omsorgstjenester