Om psykisk helse- og rusarbeid i Drammen kommune

Virksomhet for psykisk helse- og rusarbeid tilbyr oppfølgingstilbud til personer over 17 år med rusproblem, psykiske helseplager eller en kombinasjon av dette. Pårørende er også velkommen til å ta kontakt.

Du kan kontakte oss direkte. Henvisning fra lege eller sykehus er ikke nødvendig.

I samarbeid med deg tar vi utgangspunkt i dine helseutfordringer og samarbeider med deg om hvilke tiltak som skal til for at du kan nå dine helsemål og leve livet slik du ønsker.

Vi tror at du og viktige personer for deg, har stor kunnskap som kommer til nytte i denne prosessen. Vi tror på at vi sammen finner fram til de beste tiltakene og hvordan vi kan jobbe for å nå dine mål.

Tjenestetilbudet i virksomheten er:

Kontaktinformasjon

  • Postadresse: Engene 50
  • 3015 Drammen
  • Telefon 32 04 67 00
  • Telefaks 32 04 67 01
  • E-post:

Åpningstider: 

  • Mandag-onsdag 08.00-15.00
  • Torsdag 08.00-16.30
  • Fredag 08.00-15.00