BO7

BO7 er et heldøgnsbemannet overnattingstilbud til voksne bostedsløse i aktiv rus. BO7 har 23 boliger med husleiekontrakt og 4 midlertidige boliger. BO7 har også 3 akuttplasser, kun overnatting.

Boliger med husleiekontrakt

Husleiekontrakt skal:

 • Skape en trygg og stabil bosituasjon
 • Gi økt mestring i egen bolig
 • Bidra til riktig bistand/hjelp basert på den enkeltes iboende ressurser
 • Bidra til samordning med andre kontakter i hjelpeapparatet
 • Legge til rette for en meningsfylt hverdag

Midlertidig bolig

 • Kartlegge hjelpebehov og ressurser
 • Bidra til samordning med andre kontakter i hjelpeaparatet
 • Avklaring og løsning så raskt som mulig og innen maks 3 mnd.

Akuttplasser

Akuttplassene er for voksne rusmiddelavhengige fra Drammen som trenger akutt overnattingstilbud.

 • Åpent fra kl. 20.00 - 10.00
 • Overnatting i liggestol
 • Enkel servering
 • Mulighet for å dusje og få vasket klærne.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Erik Olsensgate 7, telefon 32 04 67 00