Mottaket i psykisk helse- og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid (PHR) og Tjenestetildeling og samordning (T&S) samarbeider og samordner sine tjenester i et felles mottak for å gjøre tilgangen til relevant informasjon og avklaring om tjenester for brukere, pårørende og samarbeidspartnere mer smidig.

I mottaket jobber det medarbeidere med helse- og sosialfaglig kompetanse samt psykologkompetanse og kompetanse på  forvaltning/saksbehandling. Det er er også erfaringskonsulent tilknyttet mottaket.

Slik henvender du deg

  • Per telefon 32 04 67 00, tastevalg 2 
  • Per e-post:
  • Ved å komme innom oss i Øvre Strandgate 11
  • Ved å benytte søknadsskjema som du sender til postadresse: Kontor for tjenestetildeling, postboks 7500, 3008 Drammen

Våre åpningstider:

  • Mandag-onsdag: 9:00 - 14:00
  • Torsdag: 9:30 - 15:30
  • Fredag: 9:00 - 14:00

Du treffer oss i mottaket:

  •  Mandag-onsdag: 9:00 - 14:00
  • Torsdag: 9:30 - 15:30
  • Fredag: 9:00 - 14:00