Mottaket i psykisk helse- og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid (PHR) og Tjenestetildeling og samordning (T&S) samarbeider og samordner sine tjenester i et felles mottak for å gjøre tilgangen til relevant informasjon og avklaring om tjenester for brukere, pårørende og samarbeidspartnere mer smidig.

I mottaket jobber det medarbeidere med helse- og sosialfaglig kompetanse samt psykologkompetanse og kompetanse på  forvaltning/saksbehandling. Det er er også erfaringskonsulent tilknyttet mottaket.

Slik henvender du deg

 • Per telefon 32 04 67 00, tastevalg 2 
 • Per e-post:
 • Ved å komme innom oss i Øvre Strandgate 11
 • Ved å benytte søknadsskjema som du sender til postadresse: Mottak PHR, Engene 50, 3015 Drammen

Våre åpningstider:

 • Mandag-onsdag: 9:00 - 14:00
 • Torsdag: 9:30 - 15:30
 • Fredag: 9:00 - 14:00

Kontaktinformasjon

 • Postadresse: Engene 50
 • 3015 Drammen
 • Telefon 32 04 67 00
 • Telefaks 32 04 67 01
 • E-post:

Åpningstider: 

 • Mandag-onsdag 08.00-15.00
 • Torsdag 08.00-16.30
 • Fredag 08.00-15.00