Rusakutt - Lavterskel helsetilbud

Rusakutt er et lavterskel helsetilbud til rusmiddelmisbrukere over 18 år. Dette innebærer at timebestilling er unødvendig, og at hjelpen som ytes er gratis for brukerne.

Helsetilbudet er av skadereduserende og forebyggende karakter. Primært arbeider rusakutt med å forebygge, bedre og kartlegge helsetilstanden til målgruppen. Rusakutt reduserer og lindrer helsemessige skader som er forårsaket av rusmiddelmisbruket og livsstilen misbruket forårsaker. 

Rusakutt kan tilby:

 • Testing av hepatitt B, C og HIV
 • Vaksinasjon mot hepatitt A og B
 • Sprøytebytte, med tanke på å forhindre alvorlig blodsmitte og infeksjoner eller unødig ødeleggelse av blodårene
 • Samtale, vurdering og informasjon om helse og overdoserisiko
 • Sårbehandling
 • Urinprøvetaking i LAR-saker
 • Utlevering av LAR- preparater
 • Kontakt med fastlege, legevakt, tannlege, kontaktperson i avdeling mestring eller andre instanser
 • Gynekologisk helseinformasjon og undersøkelser
 • Gatenært arbeid

I rusakutt jobber det sykepleiere, lavterskel ruskonsulent, helsefagarbeider og lege.

Besøksadresse:

 • Øvre Strandgate 12
 • Telefon: 32 04 67 00
 • Postadresse: Engene 50, 3015 Drammen

 

Åpningstider:

 • Mandag - onsdag 8:00 - 15:00
 • Torsdag: 8:00 - 15:30
 • Fredag: 8:00 - 15:30
 • Lørdag - søndag: 8:00 - 15:00