Rustjenesten

Rustjenesten er kommunens oppfølgingstilbud til personer over 17 år med rusproblematikk og deres pårørende. Tjenesten består av en rådgivertjeneste, en oppfølgingsgruppe og en helseavdeling.

Hva kan du bruke oss til?

Du kan bruke oss som en samarbeidspartner. Sammen kan vi se på hva som skal til for at livet ditt i større grad blir slik du ønsker. Vi stiller opp for deg men tar ikke ansvaret fra deg. Dersom du har behov for mer omfattende hjelp enn det vi kan tilby, kan vi i tillegg henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten eller andre aktuelle instanser.

Senter for rusforebygging

Besøksadresse: Øvre Strandgate 11
Postadresse: Øvre Strandgate 11
3018 Drammen
Telefon 32 04 67 00
Telefaks 32 04 67 01
E-post:

 

Åpningstider