Overnatting for rusmiddelavhengige Bo7

Bo7 er et heldøgnsbemannet overnattingstilbud til voksne bostedsløse i aktiv rus. Bo7 har 23 boliger med husleiekontrakt og 4 midlertidige boliger. Bo7 har også 3 akuttplasser, kun overnatting.

Husleiekontrakt skal:

 • Skape en trygg og stabil bosituasjon
 • Gi økt mestring i egen bolig
 • Bidra til riktig bistand/hjelp basert på individets iboende ressurser
 • Bidra til samordning med andre kontakter i hjelpeapparatet
 • Legge til rette for en meningsfylt hverdag

Midlertidig bolig:

 • Kartlegge hjelpebehov og ressurser
 • Bidra til samordning med andre kontakter i hjelpeapparatet
 • Avklaring og løsning så raskt som mulig og innen maks 3 mnd.

Akuttplasser

Akuttplassene er for voksne rusmiddelavhengige fra Drammen som trenger et akutt overnattingstilbud.

 • Åpent fra kl. 20.00 - 10.00
 • Overnatting i liggestol
 • Enkel servering
 • Mulighet for å dusje, få vasket klærne.

Kontaktinformasjon tlf: 32 04 49 00

Senter for rusforebygging

Besøksadresse: Øvre Strandgate 11
Postadresse: Øvre Strandgate 11
3018 Drammen
Telefon 32 04 67 00
Telefaks 32 04 67 01
E-post:

 

Åpningstider

 • Mandag-onsdag 08.00-15.00
 • Torsdag 08.00-16.30
 • Fredag 08.00-15.00