Rehabilitering

Vi i Rehabiliteringsavdelingen gir tjenester til deg som har et rusmiddelmisbruk og som har behov for bistand til å kunne bo i egen bolig og redusere misbruket av rusmidler.

Vi kan gi individuell oppfølging og samtaler og bistå i samarbeid med fastlege, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Målgruppe:

Personer med et rusmisbruk av et slikt omfang at det er behov for rustjenester og personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Senter for rusforebygging

Besøksadresse: Øvre Strandgate 11
Postadresse: Øvre Strandgate 11
3018 Drammen
Telefon 32 04 67 00
Telefaks 32 04 67 01
E-post:

 

Åpningstider

  • Mandag-onsdag 08.00-15.00
  • Torsdag 08.00-16.30
  • Fredag 08.00-15.00