Rusakutt - Lavterskel helsetilbud

Feltsykepleierne er et lavterskel helsetilbud til rusmiddelmisbrukere over 18 år. Dette innebærer at timebestilling er unødvendig, og at hjelpen som ytes er gratis for brukerne.

Helsetilbudet er av skadereduserende og forebyggende karakter. Primært arbeider feltsykepleien med å forebygge, bedre og kartlegge helsetilstanden til målgruppen. Feltsykepleien reduserer og lindrer helsemessige skader som er forårsaket av rusmiddelmisbruket og livsstilen misbruket forårsaker.

Hva feltsykepleien kan tilby:

 • Testing av hepatitt B, C og HIV
 • Vaksinasjon mot hepatitt A og B
 • Sprøytebytte, med tanke på å forhindre alvorlig blodsmitte og infeksjoner eller unødig ødeleggelse av blodårene
 • Samtale, vurdering og informasjon om helse og overdoserisiko
 • Sårbehandling
 • Kontakt med fastlege, legevakt, tannlege, ruskonsulent eller andre instanser
 • Gynekologisk tilbud
 • Akupunktur

Vårt team består av:

 • 4 sykepleiere
 • lavterskel ruskonsulent
 • 1 helsefagarbeider
 • lege i 60 % stilling.

Vi har i tillegg et helseteam bestående av to sykepleiere som jobber gatenært det vil si at vi arbeider oppsøkende mot rusmiddelavhengige der de oppholder seg.

Senter for rusforebygging

Besøksadresse: Øvre Strandgate 11
Postadresse: Øvre Strandgate 11
3018 Drammen
Telefon 32 04 67 00
Telefaks 32 04 67 01
E-post:

 

Åpningstider

 • Mandag-onsdag 08.00-15.00
 • Torsdag 08.00-16.30
 • Fredag 08.00-15.00