Uteteamet

Uteteamet driver oppsøkende sosialt arbeid overfor ungdom i alderen 13-23 år i Drammen  sentrum, alle bydeler og på skolene. Vi fokuserer på relasjonsbygging og tillit. All oppfølging er frivillig fra ungdommenes side og baserer seg på deres opplevde behov. Tematikken er svært bred og varierer også ut fra alder. Noen aktuelle temaer kan for eksempel være familie, skole, jobb, rus, seksualitet og fritid.

Ønsker du hjelp eller er bekymret for noen du kjenner, kan du kontakte oss på telefon. Vi tar også imot henvendelser fra foreldre. Våre miljøterapeuter kan kontaktes gjennom hele åpningstiden vår.

Du kan også besøke oss på kontoret. Du trenger ikke å ha en avtale. Her kan du få:

  • svar på spørsmål
  • informasjon om hvilken hjelp du kan få
  • møte noen å snakke med (sosialfaglig)
  • rådgivning, oppfølging og samarbeid

Vi tilbyr hasjavvenningsprogrammet Ut av tåka. Her kan du også få en uforpliktende samtale dersom du er nysgjerrig, men usikker på om du ønsker å slutte.

Kontakt uteteamet

Besøksadresse: Torgeir Vraas plass 13
Postadresse: Uteteamet, Senter for rusforebygging
Øvre strandgate 11, 3018 Drammen
Telefon: 32 04 55 55
Mobil: 95 91 65 55

E-post:

Senter for rusforebygging

Besøksadresse: Øvre Strandgate 11
Postadresse: Øvre Strandgate 11
3018 Drammen
Telefon 32 04 67 00
Telefaks 32 04 67 01
E-post:

 

Åpningstider

  • Mandag-onsdag 08.00-15.00
  • Torsdag 08.00-16.30
  • Fredag 08.00-15.00