Utviklingsenheten Skap gode dager har ansvar for fag- og kompetanseutvikling, lederutvikling og organisasjonsutvikling i Helse, sosial og omsorg HSO.

Mål og føringer:

Utviklingsenheten tilrettelegger for- og driver strategisk kompetanseutvikling for alle ansattgrupper i nevnte tjenester, i tråd med relevante beslutninger fra overordnet politisk og administrativt nivå. All fag- og kompetanseutvikling skal baseres på forskningsbasert kunnskap, og innbyggernes behov skal være i fokus for arbeidet. Drammen kommune ved Skap gode dager er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Buskerud.

Praktisk informasjon:

Utviklingsenheten har sin virksomhet i Wergelands gate 13. Her har enhetens ansatte sine kontorplasser, samt tilrettelagte undervisningsrom, videokonferanserom og et auditorium med plass til ca 100 mennesker. Læringsverkstedet for digital teknologi holder til i Dronninggata 10.

Utviklingsenheten har kun 4 parkeringsplasser tilknyttet bygget, vi anbefaler derfor kursdeltagere og kursholdere å være tidlig ute for å finne alternativ parkeringsplass. Nærmeste bussholdeplass heter Drammen sykehus, bussrutene ligger ute på Brakar sine nettsider.

Oversikt over alle våre aktiviteter finner du på vår KursApp HSO, som kan lastes ned i AppStore eller Google Play.

 

 

Skap gode dager
Wergelands gate 13
3019 Drammen

Telefon : 41 58 81 70

E-post: