Utviklingsenheten Skap gode dager har ansvar for fag- og kompetanseutvikling, lederutvikling og organisasjonsutvikling i Helse, sosial og omsorg HSO.

Utviklingsenheten har sin virksomhet i Wergelands gate 13. Her har enhetens ansatte sine kontorplasser, samt tilrettelagte undervisningsrom, videokonferanserom og et auditorium med plass til ca 100 mennesker.

Alle våre kurs finner du under Katalog - Buskerud - Drammen kommune, på KS læring.

Mål og føringer:

Utviklingsenheten tilrettelegger for- og driver strategisk kompetanseutvikling for alle ansattgrupper i nevnte tjenester, i tråd med relevante beslutninger fra overordnet politisk og administrativt nivå. All fag- og kompetanseutvikling skal baseres på forskningsbasert kunnskap, og innbyggernes behov skal være i fokus for arbeidet. Drammen kommune ved Skap gode dager er fra 2017 vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Buskerud.

Praktisk informasjon:

Utviklingsenheten har kun 4 parkeringsplasser tilknyttet bygget, vi anbefaler derfor kursdeltagere og kursholdere å være tidlig ute for å finne alternativ parkeringsplass. Nærmeste bussholdeplass heter Drammen sykehus, bussrutene ligger ute på Brakar sine nettsider.

Velkommen til oss!

Ansatte

 • : utviklingsleder, telefon 958 51 521
 • : rådgiver FOU, telefon 476 14 390
 • : rådgiver, telefon 476 12 466
 • : konsulent, telefon 920 92 282
 • : sekretær, telefon 415 88 170
 • : rådgiver, telefon 409 17085
 • : rådgiver, telefon 409 17 063
 • : rådgiver, telefon 408 23 439
 • : rådgiver, telefon 970 88 859
 • : rådgiver, telefon 409 17 041
 • : førstekonsulent, telefon 977 10 632
 • prosjektmedarbeider

Prosjekter

Planer

Skap gode dager
Wergelands gate 13
3019 Drammen

Telefon : 41 58 81 70

E-post: