Vi jobber i Utviklingsenheten Skap gode dager og USHT Buskerud

Utviklingsleder:

 • :  telefon 958 51 521
 •  

Fag- og gjennomføringskoordinatorer:

 • : Drammensområdet - telefon 916 19 572
 • : Kongsbergområdet - telefon 959 62 280
 • : Hallingdalområdet - telefon 954 24 388
 • : Ringeriksområdet - telefon 990 46 688

Informasjon og kommunikasjon:

 • : spesialkonsulent, telefon 977 10 632
 • rådgiver, telefon 918 38 301

Sentralbord og booking:

 • : konsulent, telefon 415 88 170

Tilrettelagte tjenester og psykisk helse:

 • : rådgiver telefon 948 21 941

Hverdagsrehabilitering og helseknutepunkt:

 • : rådgiver, telefon 970 88 859

Rekruttering og organisasjonsutvikling:

 • :  rådgiver, telefon 409 17 041 

Koordinator og faglig ansvarlig for lærlinger, elever og studenter:

 • :  spesialkonsulent, telefon 971 23 269
 • :

 

 Brobyggerstilling, samhandling mellom Akademia og praksisfeltet:

 • , sykepleier med kombinasjonsstilling - USN og SGD.

 Menn i helse:

 • : nasjonal- og fylkeskoordinator for Buskerud, telefon 920 92 282

 Øvrige ansatte tilknyttet oss:

 •  rådgiver, Phd student

Livsglede for eldre:

 • , veileder og sertifisør, telefon 930 55 168
 • Mia Solberg, sertifisør, telefon: 408 13 140