Nedenfor er en oversikt over ulike filer til opplæringsprogram. Siden er kun tilgjengelig for instruktører.

  • Dagskurs proACT  - Når du åpner lenken velger du Download og Direct download. Så velger du «åpne» eller «lagre som».