Trygghetsskapende teknologi - Produktbeskrivelser for medarbeidere

 

Drammen kommune

 

Varslings og lokaliseringsteknologi

Robotteknologi

Bevegelseshjelpemidler

Avstandsoppfølging

Digitalt tilsyn

Kognitive hjelpemidler

 Syn og hørsel

  1. Sykesignalanlegg

  2.  Hurtigoversikt Hjelpemiddeldatabasen

  3. Bestillingsordningen (u/hørsel)