Prosjekter 2019

”Er du mann nok til en jobb innen helse?” Et unikt prosjekt for menn mellom 26-55 år, basert på et samarbeid mellom kommune, Nav fylkeskommune, Fylkesmannen KS og Helsedirektoratet. Målet er økt rekruttering av menn til stillinger i HSO.

Kontaktperson:

Prosjekter USHT Buskerud

Prosjektets hensikt er å ta frem kunnskap og prøve ut kommersielt tilgjengelige velferdsteknologiske løsninger slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta i og mestre fritidsaktiviteter der fritidsaktiviteter aktivt støtter opp under habiliterings- og rehabiliteringsprosesser. Prosjektet varer ut 2020 og SGD har samarbeidet med Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst som nå drifter prosjektet i sin helhet.

Økt trygget med velferdsteknologi

Prosjektleder:

Helse- sosial og omsorg har til enhver tid prosjekter gående. Her nevnes prosjekter utviklingsenheten har en rolle i og som i hovedsak har egen finansiering.