Kontor for tjenestetildeling

Alle som bor og midlertidig oppholder seg i Drammen kommune skal få nødvendig helsehjelp og pleie og omsorg.

Kontor for tjenestetildeling behandler søknader om de fleste helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år.

Ønsker du samtale med en av våre saksbehandlere, ta kontakt for nærmere avtale.

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 53, Papirbredden 3, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 45
E-post:
Ekspedisjonstid: 08 00 - 15 00
Telefontid: 09 00 - 11 30 og 12 00 - 15 00.

 

Logo skap gode dager