Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Tilbudet skal gjøre det mulig for deg som omsorgsyter å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og få mulighet for nødvendig og regelmessig fritid og ferie.
Avlastningen kan organiseres som døgn eller timesavlastning.

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 55, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 71
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

For å sikre at du får snakke med saksbehandler bør du avtale tid på forhånd.

Søk om helse- og omsorgstjenester