Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Momenter som kan tas i betraktning

  • om du utfører mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid
  • om det er behov for omsorgsarbeidet i perioder eller hele tiden
  • om du har omsorg for mer enn én person

Søke om omsorgsstønad

Under 18 år

Hvis du har omsorg for et barn under 18 år, kan du kontakte Tjenester for funksjonshemmede for å få hjelp til å søke om omsorgslønn.

Over 18 år

Hvis du er over 18 år kan du kontakte Tjenestetildeling og samordning for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgsstønad.

Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.