Forebyggende helseteam for eldre arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot seniorbefolkningen.

Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggere det året de fyller 75 år. Målet er at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år.

Tilbudet er frivillig og gratis. De ansatte har taushetsplikt.

Hvis du har vedtak om dagsenter eller tjenester fra hjemmesykepleien, har du allerede en kontaktperson i kommunen, og vil da ikke få tilbud om hjemmebesøk fra forebyggende helseteam for eldre.

Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller søknad på tjenesten.

Teamet består av spesialsykepleierne som er organisert i helse- og omsorgsdistrikt (HOD).

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med: