Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan du låne hjelpemidler fra kommunen. Hjelpemidlene kan gjøre det enklere for deg i din hverdag, og lånes for en kortere eller lengre periode.

 Eksempler på hjelpemidler du kan låne:

 • Manuelle rullestoler
 • Dusjkrakker/dusjstol/badekarsete
 • Toalettstoler/toalettforhøyer
 • Rullatorer
 • Hjertebrett til seng
 • Sykeseng
 • Elektrisk personløfter

Du kan også kjøpe enkelte hjelpemidler på vårt lager. Blant annet krykker og støttehåndtak

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemiddelet?

Hjelpemidlene kan lånes for en periode på inntil 3 måneder. Du kan få låne hjelpemiddelet i en lengre periode etter en vurdering, dersom du har behov for det.

Utstyr du har fått permanent fra NAV Hjelpemiddelsentral hjelper vi deg med å montere og vedlikeholde.

Hvem får låne hjelpemidler?

For å låne hjelpemidler må du ha nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode. Det gjøres en vurdering av ditt funksjonsnivå i hvert tilfelle. Ved lån av sykeseng og personløfter gjelder egne prioriteringer.

Hva koster det?

Å låne hjelpemidler fra kommunen er gratis. Utkjøring og henting av kommunale hjelpemidler koster kr. 123,- pr kjøring.

Prisliste for kommunalt hjelpemiddellager fra januar 2017.

 • Krykker: kr. 140,- per par
 • Isspigger: kr. 70,- pr stk
 • Forhøyningskloss 10 cm: kr. 200,-
 • Forhøyningskloss 5 cm: kr. 150,-
 • Gripetang: kr. 180,-
 • Strømpepåtrekker: kr. 70,-
 • Støttehåndtak: kr. 100,-
 • Sengebånd: kr. 180,-
 • Batteri hørsel (Flexiblink): kr. 100,-

Får du hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral dekkes utgifter gjennom folketrygden.

Kommunalt hjelpemiddellager

Besøksadresse
Landfalløya 80
3023 Drammen
Telefon 32 04 85 70
E-post:

Parkering på baksiden av Drammen Helsehus kafé
Resepsjon er skiltet.

Åpningstider

 • Åpen telefon: Mandag - fredag kl. 09.00-15.00
  • Onsdag stengt
 • Åpen resepsjon: Mandag - fredag kl. 08.30-15.00
  • Onsdag stengt

Nye åpningstider f.o.m 19.02.2018:

 • Mandag, onsdag og fredag: Kl. 11.30-15.00
 • Tirsdag og torsdag: Kl. 08.30 – 11.00