Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan du låne hjelpemidler fra kommunen. Hjelpemidlene kan gjøre det enklere for deg i din hverdag, og lånes for en kortere eller lengre periode.

 Eksempler på hjelpemidler du kan låne:

 • Manuelle rullestoler
 • Dusjkrakker/dusjstol/badekarsete
 • Toalettstoler/toalettforhøyer
 • Rullatorer
 • Hjertebrett til seng
 • Sykeseng
 • Elektrisk personløfter

Du kan også kjøpe enkelte hjelpemidler på vårt lager. Blant annet krykker og støttehåndtak

Kart til kommunalt hjelpemiddellager
Finn inngangen til kommunalt hjelpemiddellager

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemiddelet?

Hjelpemidlene kan lånes for en periode på inntil 3 måneder. Du kan få låne hjelpemiddelet i en lengre periode etter en vurdering, dersom du har behov for det.

Utstyr du har fått permanent fra NAV Hjelpemiddelsentral hjelper vi deg med å montere og vedlikeholde.

Hvem får låne hjelpemidler?

For å låne hjelpemidler må du ha nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode. Det gjøres en vurdering av ditt funksjonsnivå i hvert tilfelle. Ved lån av sykeseng og personløfter gjelder egne prioriteringer.

Hva koster det?

Å låne hjelpemidler fra kommunen er gratis. Utkjøring og henting av kommunale hjelpemidler koster kr. 126,- pr kjøring.

Priser for hjelpemidler som kan kjøpes fra hjelpemiddellageret.

 • Krykker: kr. 140,- per par
 • Ispigger: kr. 70,- pr stk
 • Forhøyningskloss 10 cm: kr. 200,-
 • Forhøyningskloss 5 cm: kr. 150,-
 • Gripetang: kr. 180,-
 • Strømpepåtrekker: kr. 70,-
 • Støttehåndtak: kr. 100,-
 • Sengebånd: kr. 180,-
 • Batteri hørsel (Flexiblink): kr. 100,-

Får du hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral dekkes utgifter gjennom folketrygden.

Kommunalt hjelpemiddellager

Besøksadresse
Landfalløya 80
3023 Drammen
Telefon 32 04 85 70
E-post:

Parkering på baksiden av Drammen Helsehus kafé
Resepsjon er skiltet.

Åpningstider

 • Mandag, onsdag og fredag: Kl. 11.30-15.00
 • Tirsdag og torsdag: Kl. 08.30 – 11.00

åpningstider fra og med 29.04.19:

 • Mandag – Fredag kl.09.00- 15.00