Praktisk bistand kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen din, skift av sengetøy, klesvask eller å bestille matvarer.

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til alle de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller som av andre grunner trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål.

Hjemmehjelpen gir også råd, veiledning og opplæring for at den som mottar hjelp, skal klare seg best mulig hjemme.

Tjenestetildeling og samordning fatter vedtak om tildeling av praktisk bistand etter en individuell vurdering.

Fritt brukervalg

Dersom du har fått innvilget søknaden din om praktisk bistand, kan du velge blant tre leverandører som kan utføre tjenesten hos deg. Du kan enten velge kommunens egne medarbeidere, eller en av de to private leverandørene som Drammen kommune har avtale med. Uansett hvem du velger vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten som blir gitt.

Hvis du allerede har praktisk bistand og ønsker å bytte leverandør, kan du henvende deg til Tjenestetildeling og samordning per telefon eller skriftlig så hjelper de deg med å bytte.

De 3 aktørene er

 

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 53, Papirbredden 3, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 45
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

Søk om helse- og omsorgstjenester