Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet. Hjemmesykepleie kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, medikamenthåndtering eller oppfølging av sykdom i samarbeid med fastlegen.

Hjemmesykepleien er lokalisert i bydelene, som en del av våre åtte helse- og omsorgsdistrikt.

Helsetjenester fra hjemmesykepleien er gratis. Det samme gjelder bistand til personlig stell og egenomsorg, det vil si hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. 

Hvordan søker jeg om hjemmesykepleie?

Du må sende en søknad til Kontor for tjenestetildeling.

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 53, Papirbredden 3, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 45
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

Søk om helse- og omsorgstjenester