Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet. Hjemmesykepleie kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell, medikamenthåndtering eller oppfølging av sykdom i samarbeid med fastlegen.

Hjemmesykepleien er lokalisert i bydelene, som en del av våre åtte helse og
omsorgsdistrikt.

Helsetjenester fra hjemmesykepleien er gratis. Det samme gjelder bistand til personlig stell og egenomsorg, det vil si hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. Du betaler heller ikke egenandel for slike tjenester dersom du har valgt en privat leverandør av hjemmesykepleie

Hvordan søker jeg om hjemmesykepleie?

Du må sende en søknad til Kontor for tjenestetildeling.

Brukervalg hjemmesykepleie

Drammen kommune innførte brukervalg for hjemmesykepleie fra september 2016. Brukervalg betyr at den som har vedtak på hjemmesykepleie kan velge om tjenesten skal utføres av kommunen eller av et privat firma, Prima omsorg, som kommunen har inngått avtale med.

Prima omsorg tilbyr også tilleggstjenester mot betaling. Avtalen om tilleggstjenester inngås mellom deg og Prima omsorg og kommunen har ikke noe ansvar her.

Du velger leverandør

Når du har bestemt deg for hvilken utfører du vil benytte, tar du kontakt med Tjenestetildeling og samordning. Vil du bytte utfører, ringer du også Tjenestetildeling og samordning. Du behøver ikke oppgi hvorfor du vil bytte, men vi er takknemlige for tilbakemeldinger.

 

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 53, Papirbredden 3, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 45
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

Søk om helse- og omsorgstjenester