Kommunens kreftkoordinator kan bistå pasienter og deres pårørende i alle aldre, og i alle faser av sykdommen.

Kommunens kreftkoordinator skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester for kreftpasienten og er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester i kommunen. Det er ikke nødvendig med henvisning for å ta kontakt med kreftkoordinator.

Kreftkoordinator kan bistå med:

  • Informasjon, råd, veiledning og støtte til kreftsyke og pårørende
  • Informasjon knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • Hjemmebesøk hos pasient og pårørende for samtale og veiledning
  • Legge til rette for en lettere hverdag for pasient og pårørende
  • Kontakte andre aktuelle instanser der det er behov/ ønskelig, eller henvise til andre

Kontaktinformasjon

Pasient, pårørende eller samarbeidspartnere kan ta kontakt per telefon eller e-post med kreftkoordinator:

Anne-Gun Agledal

  • Mobil; 468 84 346
  • E-post;

kreftkoordinator

Anne-Gun Agledal

  • Mobil; 468 84 346
  • E-post;