Bor du hjemme og trenger hjelp å mestre hverdagen slik du gjorde før, kan du få hjelp til rehabilitering i en kortere periode. Vi jobber i team mot det målet du setter deg for å  klare deg i hverdagen og delta i fellesskapet. Treningen foregår i hjemmet og i ditt nærmiljø.

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 53, Papirbredden 3, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 45
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

Søk om helse- og omsorgstjenester