TT-tjenesten er et transporttilbud for funksjonshemmede som ikke kan eller som har vesentlige problemer med å reise med buss eller tog.

Fylkeskommunen tilbyr transport med drosje som erstatning for vanlig kollektivtransport.

TT-tjenesten er dør-til-dør transport når du skal på handleturer, besøksreiser, møter og andre fritidsaktiviteter. TT –tjenesten er ikke til syketransport, transport til lege eller annen helse-behandling som dekkes med rekvisisjon.

Hvor søker jeg om TT-kort?

  • Det er kommunen som behandler søknader om TT-kort og som skal kontaktes ved spørsmål om tjenesten
  • Buskerud fylkeskommune har det overordnede og økonomiske ansvaret for TT tjenesten og fastsetter hvor mange som skal får tilbudet i hver kommune.

Hvordan bruker jeg TT-kortet?

Når søknaden din er innvilget, får du tilsendt et verdikort som brukes som betalingsmiddel i drosjen. Kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

Når du bestiller reise, må du oppgi at du er TT-bruker og om du har rullestol eller har andre hjelpebehov. Du må si fra hvis du vil ha med deg en ledsager. Ledsageren reiser gratis.

  • Du betaler en egenandel på kr 50;- for hver reise
  • Resten av reiseutgiften trekkes av TT-kortet
  • Du kan spørre drosjesjåføren om hvor mye som er igjen på kortet.
  • Kortet er gyldig i perioden 1. april - 31. mars neste år
  • Restverdi overføres ikke til neste periode.

Hvor langt kan jeg reise?

  • Du kan reise så langt du vil innen egen kommune
  • Reiser du utenfor kommunen og fylket, gjelder tilbudet kun reiser på inntil 50 km fra avreise-stedet per reise.
  • Ved flytting skal du melde fra til fraflyttingskommunen, men du kan beholde kortet ut gyldighetsperioden.

Informasjon om TT - tjenesten fra Buskerud fylkeskommune

Kontor for tjenestetildeling

Adresse

Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Grønland 53, Papirbredden 3, 3045 Drammen
Telefon 32 04 55 70
Telefaks 32 04 55 45
E-post:
Ekspedisjonstid: 09.00 - 15.00

Søk om helse- og omsorgstjenester