Ulike måter for trygghetsskapende teknologi

Trygghetsalarm kan innvilges til deg som på grunn av sykdom har risiko for å falle eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker.Trygghetsalarmen kobles til telefonnettet og går direkte til en alarmsentral. Trygghetsalarmen er en alarmknapp du kan trykke på for å oppnå kontakt.

Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering og må søkes via Kontor for tjenestetildeling.

Trygghetsalarm er en tjeneste du må betale en egenandel for

Egenbetalingen per år er avhengig av inntekten din

  • Inntil 2G (Inntil kr 180.136) kr 1.076,-
  • 2-3G (kr 180.137 – 270.204) kr 2.153,-
  • Over 3G (Over 270.205) kr 3.440,-
  • Montering og demontering av trygghetsalarm: kr 406,- per gang
  • Montering og demontering av nøkkelboks: kr 205,- per gang,-