Drammen kommune er av Helsedirektoratet fra 1.1.2017 tildelt funksjon som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Buskerud.

Nøkkelinformasjon

Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Buskerud fylke er geografisk lokalisert til Drammen Skap gode dager, som er en felles utviklingsenhet for programområdene helse-, sosial- og omsorgstjenestene i Drammen kommune.

USHT Buskerud tildeler midler til aktuelle HSO- prosjekter som stimulerer til økt kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Besøk vår side på utviklingssenter.no for en oversikt over pågående og avsluttede prosjekter i vår regi.


Lenker og dokumenter

USHT Rapporter:

Presentasjoner USHT seminar 27. og 28. april 2017:

Telefon

415 88 170

E-post

Besøksadresse

Wergelandsgate 13
3019 Drammen