Drammen kommune er av Helsedirektoratet fra 1.1.2017 tildelt funksjon som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Buskerud.

Nøkkelinformasjon

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Buskerud fylke er geografisk lokalisert til Drammen Skap gode dager, som er en felles utviklingsenhet for programområdene helse-, sosial- og omsorgstjenestene i Drammen kommune.

 

 
Telefon

415 88 170

E-post

Besøksadresse

Wergelandsgate 13
3019 Drammen