Influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med diabetes  type 1 og type 2
 • Barn og voksne med kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyrevikt  
 • Barn og voksne med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Barn og voksne med nedsatt immunforsvar
 • Barn og voksne  med svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Barn og voksne med annen alvorlig eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefaler vi influensavaksine til:

 •  
 • Helsepersonell  som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere som har regelmessig kontakt med levende griser

Smittevernkontoret har kampanjedager for influensavaksinering følgende dager i 2019

 • Onsdag 30.oktober
 • Torsdag 31.oktober
 • Fredag 1. november

Alle dager  kl 09.00 - 14.00

Pris

Alle i risikogruppene får vaksine til redusert pris, i tillegg kommer et konsultasjonsgebyr.

 • Kr 200,- i risikogruppe
 • kr 350,- ikke risikogruppe

Du kan også få influensavaksine hos din fastlege. Da tar du direkte kontakt med legekontoret ditt.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Smittevernkontoret
Schwartzgate 6
3043 Drammen
Telefon 32 04 52 40
E-post:

 

 • Mandager og tirsdager:  drop-in kl. 08.30-11.00
 • Mandager og torsdager: timebestillinger er forbeholdt Drammens innbyggere
 • Tuberkuloseundersøkelse: Drop-in torsdager kl. 09.00-11.00
 • Kontoret er betjent alle dager fra kl. 08.00-15.00. Åpningstider utover vaksinasjonstidspunktene er forbeholdt andre arbeidsoppgaver