Influensavaksine

Vi anbefaler (sesong)influensavaksine til personer i risikogruppene under:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefaler vi helsepersonell og administrativt ansatte som har pasientkontakt om å vaksinere seg:

 • Leger
 • Tannleger
 • Sykepleiere, jordmødre og helsesøstre
 • Annet pleiepersonal og studenter
 • Fysioterapeuter og annet helse- og omsorgsarbeidere
 • Laboratoriepersonell
 • Ambulansepersonell
 • Apotekpersonell

Kommunen arrangerer vaksinasjonsdager hver høst. Vi annonserer tidspunkt på kommunens nettsider og i Drammens tidene. 

Pris

Alle i risikogruppene får vaksine til redusert pris. Se vår prisliste.  I tillegg kommer et konsultasjonsgebyr.

Du kan også få influensavaksine hos din fastlege. Da tar du direkte kontakt med legekontoret ditt.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Smittevernkontoret
Schwartzgate 6
3043 Drammen
Telefon 32 04 52 40
E-post:

 

 • Mandager og tirsdager:  drop-in kl. 08.30-11.00
 • Mandager og torsdager: timebestillinger er forbeholdt Drammens innbyggere
 • Tuberkuloseundersøkelse: Torsdager kl. 09.00-11.00
 • Kontoret er betjent alle dager fra kl. 08.00-15.00. Åpningstider utover vaksinasjonstidspunktene er forbeholdt andre arbeidsoppgaver