Pneumokokkvaksine

Vi anbefaler pneumokokkvaksine til personer i risikogruppene under:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt
 • Voksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Personer uten milt eller med milt som ikke fungerer
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Pris

Alle i risikogruppene får vaksine til redusert pris. Se vår prisliste.  I tillegg kommer et konsultasjonsgebyr.

Du kan også få pneumokokkvaksine hos din fastlege. Da tar du direkte kontakt med legekontoret ditt.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Smittevernkontoret
Schwartzgate 6
3043 Drammen
Telefon 32 04 52 40
E-post:

Vi vaksinerer mandager, tirsdager og torsdager

 • Drop-in mandager og tirsdager fra 08.30-11.00
 • Timebestilling torsdager er forbeholdt innbyggere i Drammen
 • Kontoret er betjent alle dager fra 08.00-15.00. Åpningstider utover vaksinasjonstidspunktene er forbeholdt andre arbeidsoppgaver