Pneumokokkvaksine

Vaksinasjon anbefales på gruppenivå

 •  
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • Hivinfeksjon /AIDS
 • B-cellesvikt, inkludert a- og hypogammglobulinemi
 • Stamcelletransplantasjon
 • Hematologisk kreft ( leukemi, lymform og myelomatose)
 • Organtransplantasjon
 • Cochleaimplantat
 • Fra 65 år
 •  
 • Individuell vurdering av behov for vaksinasjon
 • Kronisk leversykdom
 • Primær eller medfødt immunsvikttilstand (unntatt B-cellesvikt)
 • Kreft (unntatt hematologisk)
 • Kronisk nyresykdom
 • Hjemløse og rusmisbrukere
 • Iatrogen immunsuppresjon (unntatt ved organtransplantasjon)
 • Diabetes mellitus
 • Cøliaki
 • Nedsatt ventilasjonskapasitet
 • Kronisk lungesykdom
 • Kronisk hjertesykdom
 • Tidligere gjennomgått pneumokokkpneumoni eller IPD
 • Alkoholisme
 • Røyking
 • Yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell og sveisere) 

Pris

Alle i risikogruppene får vaksine til redusert pris. Se vår prisliste.  I tillegg kommer et konsultasjonsgebyr.

Du kan også få pneumokokkvaksine hos din fastlege. Da tar du direkte kontakt med legekontoret ditt.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Smittevernkontoret
Schwartzgate 6
3043 Drammen
Telefon 32 04 52 40
E-post:

 

 • Mandager og tirsdager:  drop-in kl. 08.30-11.00
 • Mandager og torsdager: timebestillinger er forbeholdt Drammens innbyggere
 • Tuberkuloseundersøkelse: Drop-in torsdager kl. 09.00-11.00
 • Kontoret er betjent alle dager fra kl. 08.00-15.00. Åpningstider utover vaksinasjonstidspunktene er forbeholdt andre arbeidsoppgaver