Tuberkuloseundersøkelse

Du skal ta en tuberkuloseundersøkelse dersom:

  • Du skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge og kommer fra land hvor tuberkulose er utbredt
  • Du er flyktning eller asylsøker og landet du kommer fra har utbredt tuberkulose
  • Du arbeider i helse- og omsorgstjenesten, er lærer eller i en stilling som har kontakt med barn, og i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt deg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

Undersøkelsen består av

  • En hudprøve (tuberkulintest)
  • Røntgen av lungene
  • En blodprøve

Pris

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis. Det gjelder også reiseutgifter

Åpningstider og kontaktinformasjon

Smittevernkontoret
Schwartzgate 6
3043 Drammen
Telefon 32 04 52 40
E-post:

Vi vaksinerer mandager, tirsdager og torsdager

  • Drop-in mandager og tirsdager fra 08.30-11.00
  • Timebestilling torsdager er forbeholdt innbyggere i Drammen
  • Kontoret er betjent alle dager fra 08.00-15.00. Åpningstider utover vaksinasjonstidspunktene er forbeholdt andre arbeidsoppgaver