Innsyn - tidligere kommuner

Finn byggesaker, politiske dokumenter og møtekalender for de tidligere kommunene.

Let i innsynsløsningene:

Tidligere Drammen kommune

Tidligere Nedre Eiker kommune

Tidligere Svelvik kommune

Vær oppmerksom på

  • Bruk gårds- og bruksnummer når du søker. Søk med adresse fungerer dessverre dårlig.
  • For tidligere Nedre Eiker: du må bruke gammelt gårdsnummer (fra før kommunesammenslåingen, det vil si uten 2 foran). «Gårdsnummer/bruksnummer» kan fylles inn i standard søkefelt.
  • For tidligere Nedre Eiker: Det finnes kun dokumentasjon tilbake til 1940-tallet. Bygninger oppført før 1940 har ingen byggesaksdokumenter.
  • For tidligere Drammen: Bruk «Avansert søk» og fyll inn gårdsnummer i feltet for gnr. og bruksnummer i feltet for bnr.
  • For tidligere Svelvik: du må bruke gammelt gårdsnummer (fra før kommunesammenslåingen, det vil si uten 3 foran). «Gårdsnummer/bruksnummer» kan fylles inn i standard søkefelt.

Ta kontakt med Byarkivet på kommunepost@drammen.kommune.no dersom du trenger innsyn i noe som ikke er digitalisert. Det samme gjelder hvis du ønsker innsyn i gamle saker, postlister etc.