Vil tilbyr:

  • Husplassering
  • Beliggenhetskontroll, saling
  • Innmåling ferdig bygg
  • Tomtefelt, beregning og utstikking
  • Profilering for masseberegning
  • Anleggsstikking
  • Eiendomsmåling for kommunene Drammen, Sande og Svelvik

Vi har en moderne instrumentpark, og stiller opp på kort varsel.

Vi utfører alle former for eiendomsmåling, og har landmålere med mange års bestyrerkompetanse og stikningserfaring.

Avdelingen har ansvar for all eiendomsmåling for Drammen kart og geodata.

Avdelingen utfører ajourhold av Drammen kommunes digitale grunnkart. Dette omfatter signalering for fotogrammetrisk ajourhold, måling og inventering av flyfoto.

Vi har sentral godkjenning, og utfører plassering og kontroll av alle typer godkjente byggetiltak.

Kontakt

Landmålingssjef Darek Knoll:

  • Tilf: 452 88 309
  • E-post: