Drammen Drift er et kommunalt foretak som ble etablert 1. januar 1997, og er eid av Drammen kommune.

Styret

Styremedlemmer Drammen Drift KF:

 • Ketil Salvesen, styreleder
 • Håkon W. Røine, nestleder
 • Knut Bjarne Sætre
 • Anette Gjestemoen
 • Marianne Lønning Thorstensen
 • Leif Roar Ovnan, ansattrepresentant
 • Bjørn Roar Hagavold, ansattrepresentant

Mål

 • Yte konkurransedyktige tjenester av høy faglig kvalitet
 • Utføre oppgavene på en trygg og positiv måte for foretakets ansatte og allmenheten forøvrig
 • Drive en samfunnsansvarlig og bærekraftig virksomhet som begrenser negativ påvirkning av det ytre miljø

Kundene våre

 • Drammen kommunes ulike virksomheter
 • Kommuner i Drammensregionen
 • Byens næringsliv
 • Private kunder

Foretaksnummer

 • 876 487 772 MVA

Sertifiseringer og godkjenning

Drammen Drift er sentralgodkjent av Direktoratet for byggkvalitet. Godkjenningen omfatter alle relevante fagområder innen bygg og anlegg med hovedvekt på kommunalteknikk og landmåling. Godkjenning gjelder for utførende, kontrollerende og prosjekterende, hovedsaklig i tiltaksklasse 3.

Godkjenningen er gitt fordi bedriften har:

 • Kvalifiserte og kompetente medarbeidere
 • Et fungerende system for kvalitetssikring
 • Kunnskap om bygningslovgivningen
 • En tilfredsstillende forretningsførsel

Sentralt godkjenningsnummer: 1997 0000 71