Rørinspeksjon ved hjelp av avansert kamerateknologi har blitt en viktig del av hverdagen i ulike typer vann- og avløpsprosjekter. Teknologien benyttes i dag i søk etter lekkasjer, brudd og fortetting i rør.

I tillegg skaffer vi kunnskap om tilstanden til rør og kartlegging av trasèer i forbindelse med planlegging og prioritering av investeringer og oppgraderinger av vann- og avløpsnettet.