Med våre moderne spyle- og sugebiler og erfarne medarbeidere bistår vi kommuner, næringsliv og privatpersoner i Drammensregionen med ulike former for spyling og tømming av vann- og avledninger og anlegg.

Vi spyler opp tette vann- og avløpsledninger ved hjelp av et omfattende sortiment dyser som er tilpasset ulike behov og ledningstyper.  Med vårt utstyr for varmtvannsspyling kan vi også tine frosne ledninger og effektivt løse opp fett i ledningsnett og andre vann- og avløpsanlegg.