Vi leverer blant annet følgende tjenester:

 • Kommunaltekniske vann- og avløpsanlegg
 • Planlegging, prosjektering og søknader
 • Reparasjonsarbeider på vann- og avløpsledninger i bakken
 • Vann- og avløpsledninger i bakken for private
 • Tining av vannledninger
 • Utbedring av luktproblemer avløp
 • Montering og utskifting av vannmålere
 • Tømming av septiktanker
 • Spyling av tette avløpsledninger
 • Kloring og desinfisering
 • Rørinspeksjon m/kamera, trykkprøving
 • Service på ventiler og utstyr

Kontakt

 • Halvor Thorbjørnsen, tlf: 416 17 379
 • Geir Ove Næss, tlf: 971 61 024

Akutte hendelse

Ved akutte hendelser på Drammen kommunes vann og avløpsnett utenom åpningstid, ring: 32 04 66 55