Våre tjenester

Nøkkelinformasjon

Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.

Åpningstider

Mandag-fredag kl 08-15

Telefon

32 04 30 00

E-post

Besøksadresse

Ilebergveien 21
3011 Drammen                                                                      (postadresse: PB 450 Brakerøya, 3002 Drammen)