TittelNavnTelefonE-post
Daglig leder Paul Røland  416 26 864  
Administrasjonsleder Ellen M. Bowitz 32 04 30 11  
Konsulent (regnskap) Kjersti Olstad 32 04 30 29   
Konsulent (arkiv) Marianne J. Andresen 32 04 30 24  
Økonomicontroller/IT Morten Ottesen Haldorhamn 971 57 967  
TittelNavnTelefonE-post
Prosjektansvarlig - leder  Rino Pettersen  975 42 385  
Prosjektansvarlig  Monika Pedersen  480 01 709  
Prosjektansvarlig  Lars Einar Teien  908 36 296  
Prosjektsekretær   Kjersti Johansen  32 04 30 18  
TittelNavnTelefone-post
 Leder av markedsavdeling  Vegard Aakre  32 04 30 12   
 Eiendomsforvalter  Kathrine R. Andresen  32 04 30 00   
 Eiendomsforvalter  Helene S. Mellbye-Stølen  32 04 30 13   
Rådgiver Ole Bjarne Mosland 32 04 30 32  
TittelNavnTelefonE-post
Teknisk leder Geir Andersen 32 04 30 00  
Driftssekretær Laila Gundhus Larsen 32 04 30 27  
Vedlikeholdsingeniør Vidar Asklund 32 04 30 00  
Vedlikeholdsingeniør Christina Salmon 32 04 30 00  
Vedlikeholdsingeniør Finn Laug 32 04 30 00  
Rådgiver Elisabeth Steine 32 04 30 00  
Overingeniør Rune Simensen 32 04 30 00  
Overingeniør Trond Haugan 32 04 30 00  
Telefaks   32 82 99 39  
TittelNavnTelefonE-post
Driftsansvarlig Dag Edvard Edvardsen 32 04 30 00
Driftsansvarlig Tor Egil Karlsen 32 04 30 00
Driftsansvarlig Helge Andersson 32 04 30 00
Driftsansvarlig Vidar Hemsborg 32 04 30 00
Driftsansvarlig Thomas Lørdal 32 04 30 00
Driftstekniker Tor Arne Bergerud 32 04 30 00
Driftsmedarbeider Tor Bakkerud 32 04 30 00
Driftsmedarbeider Milisav Brnjevarac 32 04 30 00
TittelNavnTelefonE-post
Koordinator, drift og vedlikehold Thomas Berge 32 04 30 26
Driftansvarlig bolig Vinjar Andersen 32 04 30 00
Driftansvarlig bolig Glenn Roger Olsen 32 04 30 00
Driftansvarlig bolig Stefan Rozek 32 04 30 00
TittelNavnTelefon
Boligsjef John Dutton 32 04 55 70
Rådgiver Gisle Johansen 32 04 55 70
Konsulent Bente Holta Devold 32 04 55 70
Konsulent Beate Hovden 32 04 55 70
Konsulent Hajrije Shabana 32 04 55 70
Konsulent Madeleine Lundgren 32 04 55 70
Konsulent Hilde Johnsen 32 04 55 70