Sentralbord   320 43000  
Gjermund Riise Brekke Daglig leder 320 43000
       
ADMINISTRASJON      
Ellen M. Bowitz Administrasjonsleder 320 43011
Kjersti Olstad Konsulent (regnskap) 320 43029
Marianne J. Andresen Konsulent (arkiv) 320 43024
Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller/IT 320 43000
       
MARKEDSAVDELING      
Vegard Aakre Leder Markedsavdeling 320 43012
Kathrine R. Andresen Eiendomsforvalter 320 43013
Mari Norup Eiendomsforvalter 320 43026
Helene S. Mellbye-Stølen Eiendomsforvalter 320 43014
Ole Bjarne Mosland Rådgiver 320 43032
       
DRIFT/VEDLIKEHOLD       
Telefax   32 82 99 39  
Geir Andersen  Teknisk leder 320 43000
Laila Gundhus Larsen Driftssekretær 320 43027
Vidar Asklund Vedlikeholds ingeniør 320 43000
Christina Salmon Vedlikeholdsingeniør 320 43000
Finn Laug Vedlikeholdsingeniør 320 43000
Elisabeth Dokken Rådgiver 320 43000
Rune Simensen Overingeniør 320 43000
Trond Haugan  Overingeniør 320 43000
Thomas Berge Koordinator Dr&Vedl.hold 320 43000
Vinjar Andersen Driftansvarlig bolig 320 43000  
Glenn Roger Olsen Driftansvarlig bolig 320 43000
Stefan Rozek Driftansvarlig bolig 320 43000  
       
Dag Edvard Edvardsen Driftsansvarlig 320 43000
Tor Egil Karlsen Driftsansvarlig 320 43000
Helge Andersson Driftsansvarlig 320 43000
Vidar Hemsborg Driftsansvarlig 320 43000
Thomas Lørdal Driftsansvarlig 320 43000
Tor Arne Bergerud Driftstekniker 320 43000
Tor Bakkerud Driftsmedarbeider 320 43000
Milisav Brnjevarac Driftsmedarbeider 320 43000
       
PROSJEKT      
Rino Pettersen Leder Prosjekt 320 43000
Monika Pedersen Prosjektansvarlig 320 43000
Vidar Nyhus Prosjektansvarlig 320 43000
Øyvind Mathisen Prosjektansvarlig 320 43000
Kjersti Johansen Prosjektsekretær 320 43018
       
BOLIGTJENESTEN : Grønland 53 320 45570