Drammen Eiendom KF følger Drammen kommunes årshjul både med hensyn til tertial- og årsrapportering samt budsjettprosess. Ved siden av skriftlige rapporter gjennomfører foretaket ved styreleder og daglig leder også eiermøte med formannskapet minst en gang pr. år .