Om styret

Foretakets styre består av 7 medlemmer, hvorav 5 er oppnevnt av eier og 2 representanter er valgt av og blant de ansatte.

Styret i Foretaket oppnevnes av bystyret og består for tiden av personer utenfor bystyret med bred kompetansen innenfor eiendom, økonomi, jus og kommunal virksomhet.

Styret består av:

  • Anita Winsnes - styreleder
  • Per Arvid Andersen - nestleder
  • Haakon Hertzberg
  • Gerd Barth Thorsby
  • Kristine Andersen Aasgaard
  • Thomas Lørdal - valgt av ansatte
  • Elisabeth Steine - valgt av ansatte
  • Gjermund Riise Brekke- daglig leder

Møter